Veldleggen

Indeling veldleggen 2018

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4
Henri Meijer Harmen Bouma Chris v.d. Let Johannes Kolthof
Louw Walda Gerrit Gardenier Nynke Opperman Harry Bruining
Pier Bruining Wander Meijer Sybren Bouma Siep Bruining
Romke Bruining Rixt Santema Elsa Nienhuis Syb Bruining
Rob Holleman Sytze Jansma Nico Drijver Hans Diekmann
Steven van der Leest Douwe de Vries Durk Gardenier Albert de Vries
Jappie de Vries Sietse Jager Rutger-J Hazelhoff Pouwel van der Berg
Kelsey de Jong Trudie Postma Aldert van der Berg Marleen Visser
Lies Juckers Aukje Gardenier Dennis Drijver Jan Wind
       
       


Groep 1: 13 mei, 9 september
Groep 2: 1 juli, 9 september
Groep 3: 15 juli, 9 september
Groep 4: 2 september, 9 september

Elke groep dient 1,5 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
Ben je verhinderd ruil dan met iemand uit een andere groep of zorg zelf voor een vervanger maar laat je groep niet in de steek.

Als je niet komt veldleggen zonder reden, kun je ook niet kaatsen. Houdt dus goed in de gaten wanneer je moet veldleggen.
Op 3 juni (dorpsfeest) wordt om 17.00 uur veld gelegd. Alle hulp is dan welkom!

 

Adres

K.V. Reitsje Him
Buorren
9081 AL Lekkum
p.a. H. Bouma
Cuperusstrjitte 13
9081 AH Lekkum

Volg ons!