Veldleggen
Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4
Henri Meijer Harmen Bouma Chris v.d. Let Johannes Kolthof
Steven van der Leest Gerrit Gardenier Nynke Opperman Harry Bruining
Kelsey de Jong Wander Meijer Aldert van der Berg Siep Bruining
Lies Juckers Sybren Bouma Dennis Drijver Albert de Vries
Elsa Nienhuis Douwe de Vries Durk Gardenier Marleen Visser
  Trudie Postma Rutger-J Hazelhoff  
  Rixt Santema Peter IJsselmuiden  
  Aukje Gardenier    
       


Elke groep dient 1,5 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
Ben je verhinderd ruil dan met iemand uit een andere groep of zorg zelf voor een vervanger maar laat je groep niet in de steek.

Als je niet komt veldleggen zonder reden, kun je ook niet kaatsen. Houdt dit dus goed in de gaten wanneer je moet veldleggen.
Op dorpsfeest wordt er zaterdag om 17.00 uur veld gelegd. Alle hulp is dan welkom!

 

Adres

K.V. Reitsje Him
Buorren
9081 AL Lekkum
p.a. H. Bouma
Cuperusstrjitte 13
9081 AH Lekkum

Volg ons!