Veldleggen

Indeling veldleggen 2018

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4
Henri Meijer Harmen Bouma Chris v.d. Let Johannes Kolthof
Louw Walda Gerrit Gardenier Nynke Opperman Harry Bruining
Rob Holleman Wander Meijer Sybren Bouma Siep Bruining
Steven van der Leest Rixt Santema Dennis Drijver Jan Wind
Kelsey de Jong Sytze Jansma Durk Gardenier Lisa Romkes
Lies Juckers Douwe de Vries Rutger-J Hazelhoff Albert de Vries
Dorien Walda Trudie Postma Aldert van der Berg Pouwel van der Berg
Elsa Nienhuis Aukje Gardenier Peter IJsselmuiden Marleen Visser
       
       
       


Groep 1:
Groep 2:
Groep 3: 30 augustus
Groep 4: 6 september

Elke groep dient 1,5 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
Ben je verhinderd ruil dan met iemand uit een andere groep of zorg zelf voor een vervanger maar laat je groep niet in de steek.

Als je niet komt veldleggen zonder reden, kun je ook niet kaatsen. Houdt dus goed in de gaten wanneer je moet veldleggen.
Op dorpsfeest wordt er zaterdag om 17.00 uur veld gelegd. Alle hulp is dan welkom!

 

Adres

K.V. Reitsje Him
Buorren
9081 AL Lekkum
p.a. H. Bouma
Cuperusstrjitte 13
9081 AH Lekkum

Volg ons!