streamporn24.com
  Heren B       Dames    
1 Siep Bruining 73   1  Rita Ritskes 74  
2 Rutger-Jan Hazelhoff 68   2  Kelsey de Jong 72  
3 Louw Walda 64   3  Riekje Drijver 54  
4 Pier Bruining 58   4  Dorien Walda 53  
5 Johannes Kolthof 54   5  Ineke Brinksma 49  
6 Ritske de Vries 53   6  Lies Juckers 43  
7 Rob Holleman 50   7  Rixt Santema 38  
8 Sytze Jansma 36   8  Elsa Nienhuis 28  
9 Douwe de Vries 32   9  Ineke Walda 27  
10 Aldert van der Berg 29   10  Marleen Visser 6  
11 Syb Bruining 29   11  Nynke Opperman 2  
12 Dennis Drijver 28   12       Denise de Jong 1  
13 Pouwel van der Berg 26          
14 Dajo Beuker 21          
15 Jan Wind 19          
16 Sybren Bouma 18
         
17 Albert de Vries 9
         
18 Martijn Brinksma 7          
19 Jappie de Vries 7          
               
  Heren A            
1 Gerrit Gardenier 70          
2 Sietse Jager 70          
3 Henri Meijer 69          
4 Harry Bruining 65          
5 Durk Gardenier 48          
6 Wander Meijer 31          
7 Tammo Bijlsma 28          
8 Chris van der Let 27          
9 Harmen Bouma 19          
10 Steven van der Leest 14          
11 Yde Gerrit Hiemstra 7          
               
Prijs meeste eersten            
  Rita Ritskes 74          
               
Overall prijzen             
Heren Sytze Jansma            
               
Dames Elsa Nienhuis            
               
     

 

 

RH logo

Adres

K.V. Reitsje Him
Buorren
9081 AL Lekkum
p.a. H. Bouma
Cuperusstrjitte 13
9081 AH Lekkum

Volg ons!