streamporn24.com

Competitie

De competitie avond voor de senioren is op donderdagavond.
Bij voldoende deelname gekaatst in heren A en B en dames.:
Voor opgave geldt: persoonlijk opgeven bij de kantine tussen 18:30 en 18:45
of
bij Nynke, telefoonnr. 06-46106815
of
via de mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Partijen

Opgave kan tot donderdag 20:00 uur voor de desbetreffende partij. Opgave kan in de kantine of per mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Alle senioren en jeugdleden mogen meekaatsen met de federatie in Dongeradeel. Een lijst met wedstrijden hangt in de kantine.

RH logo

Adres

K.V. Reitsje Him
Buorren
9081 AL Lekkum
p.a. H. Bouma
Cuperusstrjitte 13
9081 AH Lekkum

Volg ons!