De Voorzitter

 

Een bijzonder seizoen!

Seizoen 2020 was een uitdagende beleving van het bestuur. Covid – 19 gooide vele malen roet in het eten. De vele informatie die wekelijks veranderde werkte ook niet mee.

Bij het jeugdkaatsen heb ik vele malen als Coronameester geholpen. Zodoende kon de jeugd tenminste een balletje slaan!
Wander regelde de wedstrijdjes en nam het trainen voor zijn rekening, wat hij al jaren doet. Mijn dank hiervoor!
Ook stoppen er dit jaar leden van het jeugdbestuur. Wij, als bestuur, zoeken daarom nog vrijwilligers, net als trainers die de jeugd dit jaar, samen met Wander, willen trainen. De leden die dit jaar uit het jeugdbestuur stappen willen wij bedanken hun inzet die ze al die jaren vrijwillig hebben gedaan.

Competitie kaatsen

Eindelijk mocht het competitie kaatsen los. Het begon met een paar kaatsers i.v.m. corona. Langzamerhand kwam het opgang met steeds meer mensen op het veld. Er werd leuk gekaatst en er was veel lol. Soms waren er een te kort aan leden zodat we iedereen die er was door elkaar hebben laten spelen. Al met al was het toch nog een leuke competitie. Alle leden bedankt voor de gezelligheid! We hopen er dit jaar weer wat leuks van te maken.

Gelukkig hebben we dit jaar ook wat wedstrijden kunnen spelen, waaronder de Folkert Braaksma partij, WAS, Pearkekeatsen en de Federatie partij. De slotdag kon helaas dit jaar niet doorgaan door een besmetting in het dorp. We hopen er dit seizoen weer wat leuks van te maken.

Oud papier

De veldhuur is helaas fors gestegen en daardoor kunnen we de inkomsten die binnenkomen met het ophalen van het oud papier niet missen. Trouwe leden die in het boekje staan om het op te halen: bedankt! En mocht het helaas niet lukken, dan horen we dit graag van jullie.

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor hun inzet! Alle sponsors bedankt voor de steun.

Mijn eerste voorwoord was, net als mijn eerste jaar als voorzitter, een hele uitdaging. Op- en aanmerkingen hoor ik graag.

Tot gauw in goede gezondheid op het sportveld!

Peter Landstra
Voorzitter

Adres

K.V. Reitsje Him
Buorren
9081 AL Lekkum
p.a. H. Bouma
Cuperusstrjitte 13
9081 AH Lekkum

Volg ons!