De Voorzitter

VOORWOORD SEIZOEN 2020

Kaatsers, kaatssters, donateurs, sponsors en liefhebbers!
Een nieuw kaats decennia is aangebroken. Wanneer het seizoen uiteindelijk gaat beginnen is op het moment nog onzeker i.v.m. COVID-19.

Allereerst mogen we een nieuwe sponsor verwelkomen:
Postzegelhandel NISJA (Niko Hazelhoff en Sjabbe Bakker)!

Twee nieuwe bestuur kandidaten hebben zich aangemeld. Er zat eindelijk een aanmelding bij voor de functie voorzitter! De andere aanmelding betrof secretaris en/of bestuurslid. Na goedkeuring van de leden ten tijde van de voorjaarsvergadering (stemronde) zullen ze hun functie bekleden.

De eerste energie neutrale kaatsvereniging zijn we niet geworden, daarentegen zijn we in de wintermaanden prooi geworden van inbraak/vandalisme. Na alle inzet die nodig was om binnen te komen zullen “ze” met een teleurgesteld gezicht vertrokken zijn.
Helaas zijn er veel “sloopwerkzaamheden” verricht.

Het gezamenlijke competitie kaatsen is geschrapt van de lijst. WAS Pearke keatsen (Sponsor WAS Leeuwarden, Harry Bruining) is toegevoegd. Tevens is de “ouderwetse” slotavond aan het programma toegevoegd.

Hopelijk mogen we elkaar in volle gezondheid ontmoeten bij het Simmershoekje!

Het bestuur

Adres

K.V. Reitsje Him
Buorren
9081 AL Lekkum
p.a. H. Bouma
Cuperusstrjitte 13
9081 AH Lekkum

Volg ons!