Contributie
Senioren  
Lidmaatschap €27,50
Deelname competitie €2,50
Deelname ledenwedstrijd inleg €3,00
   
Jeugd  
Lidmaatschap €15,00
Deelname competitie gratis
Deelname ledenwedstrijd inleg €2,00
   
Donateur  
minimaal €5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De contributie moet in de maand mei betaald worden.
Bij niet tijdig betalen kan je niet mee doen met de competitie en ledenwedstrijden.
Dit kan via de Rabobank op rekeningnummer: NL23RABO01213.46.544 tnv. KV Reitsje Him Lekkum.
Ook kan men de contributie tot mei op de competitie avonden betalen bij de penningmeester.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Het lidmaatschap loopt automatisch door als er voor 31 december geen schriftelijke opzegging bij de penningmeester of secretaris is binnengekomen.
Seniorlid is eenieder die op 1 januari 18 jaar of ouder is.
Jeugdlid is eenieder die op 1 januari jonger is dan 18 jaar.

Adres

K.V. Reitsje Him
Buorren
9081 AL Lekkum
p.a. H. Bouma
Cuperusstrjitte 13
9081 AH Lekkum

Volg ons!